Sex på skolen homo norske sex gutter

sex på skolen homo norske sex gutter

Msm som deltar aktivt på arenaer for tilfeldig sex og har intim kontakt med mange partnere, bør vurdere å ta vaksine mot meningokokksykdom smittsom hjernehinnebetennelse  uavhengig om arenaen er i utlandet eller i Norge. Konsultasjonen bør inneholde forebyggende rådgiving. Det viktigste forebyggende tiltaket i forhold til seksuelt overførbare sykdommer blant msm er i hovedsak å bruke kondom og vannbasert glidemiddel ved analsex og ikke la sæd komme inn i munnen.

For å unngå gonoré og syfilis er det viktig å bruke kondom også ved oralsex. På grunn av økt risiko for bl. Ifølge Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege dekker Folketrygden utgifter til legehjelp, behandling og utgifter til medisiner dersom en pasient har grunn til å anta seg smittet med allmennfarlig smittsom sykdom og oppsøker lege for nødvendig undersøkelse etter smittevernloven § Følgende relevante sykdommer er definert som allmenn­farlig smittsomme sykdommer: Genital chlamydiainfeksjon inkludert venerisk lymfogranulom, LGV , gonoré, hepatitt A-, B- og C-virusinfeksjon, hivinfeksjon og syfilis.

Det ytes ikke stønad til dekning av utgifter til undersøkelser etter denne bestemmelsen uten at pasienten har grunn til å anta seg smittet eller legen får mistanke om at pasienten har en allmennfarlig smittsom sykdom.

En prioritert forebyggingsstrategi mot hiv blant msm de senere årene både i Norge og mange andre land har vært økt hivtesting avdekking av mørketallet i de mest risikoutsatte miljøene og rask hivbehandling av smittede for å redusere smittepresset i gruppen. I tillegg til atferdsendring og økt kondombruk er tidlig diagnostikk og rask behandling av også andre seksuelt overførbare sykdommer som syfilis og gonore vesentlig i det forebyggende arbeidet.

Msm bør jevnlig tilbys undersøkelse for å avdekke seksuelt overførbare infeksjoner når de oppsøker fastlege eller andre helsetjenestetilbud. Seksuelt aktive msm oppfordres til å sjekke seg årlig, og menn med flere partnere bør undersøke seg oftere. De siste årene har preeksponeringsprofylakse PrEP mot hiv blitt et viktig forebyggende tiltak.

Studier har vist at medikamenter som brukes i behandlingen av hivpositive også kan forbygge hivsmitte dersom man tar medikamenter før en mulig smittesituasjon oppstår. Dette kalles preeksponeringsprofylakse PrEP. PrEP beskytter ikke mot andre seksuelt overførbare infeksjoner. PrEP anbefales derfor brukt i tillegg til kondom, jevnlig testing og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner.

PrEP kan brukes på to måter, enten tas tabletter hver dag kontinuerlig eller  tablettene tas ved behov intermitterende:. Ved kontinuerlig behandling tar man 1 tablett daglig. Denne måten passer for de som har mange sexpartnere hele tiden, eller at det er uforutsigbart når man kommer til å ha sex. Ved intermitterende behandling skal det tas 2 tabletter timer før seksuell kontakt.

Deretter tas 1 tablett daglig i to dager. De siste tablettene tas 24 og 48 timer etter siste risikoeksponering ubeskyttet sex. Det er viktig at man ikke tar mer enn 7 tabletter per uke. Den intermitterende behandlingen passer best for de som har sjeldnere sex, f.

PrEP er først og fremst aktuelt for menn som har sex med menn msm og transpersoner som har hatt:. For å bli vurdert til å starte bruk av PrEP skal man være hivnegativ og i betydelig risiko for å bli smittet. PrEP er tilgjengelig ved Olafiaklinikken ved Oslo universitetssykehus og infeksjonsmedisinske avdelinger rundt om i landet.

PreP finansieres i løpet av av det regionale helseforetaket etter forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus h-reseptlegemidler. H-resept skal være forskrevet av sykehuslege eller privatpraktiserende lege som er godkjent av RHF-ene. Les mer om PrEP i faglige retningslinjer fra infeksjonsmedisinforeningen: Posteksponeringsprofylakse PEP mot hiv kan være aktuelt etter ubeskyttet samleie med en kjent hivpositiv som ikke er velbehandlet, ved stikkuhell eller ved deling av sprøyte.

Ved slike tilfeller bør infeksjonsmedisiner kontaktes øyeblikkelig med tanke på behandling med antivirale medikamenter. Behandlingen varer normalt i 4 uker. PEP kan benyttes når andre forebyggende tiltak har sviktet eller ved uventet hendelse, som ved en kondomsprekk. PEP bør igangsettes så snart som mulig dersom det er indikasjon for slik behandling og senest innen 48 timer etter at risikosituasjonen fant sted.

PEP finansieres i løpet av av det regionale helseforetaket etter forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus h-reseptlegemidler. Helseutvalget tidligere Helseutvalget for bedre homohelse ble opprettet og er en stiftelse som driver helsefremmende og forebyggende arbeid overfor kvinner som har sex med kvinner ksk og menn som har sex med menn msm.

Organisasjonen er også kompetansesenter i homohelse. I løpet av sin over 30 år lange historie har Helseutvalget utviklet seg fra å være en ren hivforebyggende organisasjon til å være et bredt anlagt helseforebyggende tiltak som har kvinner og menn som har sex med personer av samme kjønn som sine målgrupper.

Hivpositive menn som har sex med menn er en prioritert gruppe i Helseutvalgets arbeid. Helseutvalget tilbyr også spesialdesignede gruppeseminarer for målgruppen og har en rekke nettbaserte intervensjoner. Helseutvalget er en viktig kunnskapsleverandør til helsevesenet, politikkutformere, media, helsebyråkrater og de homopolitiske interesseorganisasjonene i Norge.

Organisasjonen utvikler og formidler forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, samt avholder kurs og konferanser for det helsefaglige og politiske praksisfeltet. I ble det startet et nytt likemannbasert lavterskeltilbud med hurtigtesting for hiv og syfilis Sjekkpunkt. I startet Helseutvalget et prosjekt med gratis tilbud om selvtest for hiv til hjemmebruk. Olafiaklikken er et senter for rådgivning, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner, og er en seksjon under Oslo universitetssykehus.

Senteret ble åpnet i som en fortsettelse av Seksjon for tiltak mot aids etablert i og Seksjon for seksuelt overførbare infeksjoner etablert i som var to selvstendige seksjoner ved Oslo helseråd, senere Etat for miljørettet helsevern.

Klinikken tilbyr også PrEP-behandling. I ble det åpnet et nytt hiv-hurtigtest tilbud til gruppen msm. Siden er Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner lagt til Olafiaklinikken.

FRI tidligere Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, LLH arbeider for likestilling, og mot alle former for diskriminering av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner lhbt-personer i Norge og i resten av verden. Organisasjonen fikk det nåværende navn i og er en videreføring av Det norske forbundet av som ble opprettet i og Fellesrådet for Homofile Organisasjoner som ble opprettet i Innledning Det foreligger ingen større undersøkelser om utbredelsen av homofili i Norge.

Historisk bakgrunn Homofilt samliv mellom menn ble straffbart i Norge i og ble først avkriminalisert i MSM og seksuelt overførbare infeksjoner Siden tallet har det vært kjent at noen menn som har sex med menn msm — gjennom atferd og seksualpraksis — har økt risiko for å få seksuelt overførbare infeksjoner soi.

De vanligste soi blant msm som meldes til Folkehelseinstituttet er: MSM og meningokokksykdom smittsom hjernehinnebetennelse Etter et utbrudd av meningokokksykdom msm i Toronto og Chicago har det blitt klart at enkelte i denne gruppen har en økt risiko for å utvikle meningokokksykdom. Bruk av narkotika i forbindelse med sex Siste årene har man i utlandet sett en økning av bruk av metamfetamin og mefedron i spesielle undergrupper blant menn som har sex med menn.

Epidemiologisk situasjon blant msm i Norge Den seksuelle helsen blant msm har forverret seg siden midten av tallet, og situasjonen de siste årene ligner mye på den som var på begynnelsen av tallet da hivsykdommen rammet gruppen hardt.

Atferdsundersøkelser blant msm I ble det i 38 land utført en europeisk internettundersøkelse blant menn som har sex med menn.

Europeisk menn som har sex med menn internettundersøkelse: Findings from 38 countries ECDC, Rutineundersøkelse av msm Msm bør jevnlig tilbys undersøkelse for å avdekke seksuelt overførbare infeksjoner. Somatisk undersøkelse En somatisk undersøkelse bør inneholde en god seksualanamnese og; klinisk bedømmelse av genital og anal hud og slimhinne med bedømmelse av ev. Laboratorieprøver Mange av de seksuelt overførbare sykdommene som rammer msm gir lite uttalte eller få symptomer.

En fullstendig under­søkelse av en asymptomatisk msm bør inkludere: Hepatitt C spesielt for hivpositive penselprøve fra uretra og hals for gonorédyrkning urin- eller penselprøve for undersøkelse på klamydia hos menn som praktiserer analsex; rektal penselprøve for undersøkelse for gonoré og klamydia. Ved påvist infeksjon er det viktig å utføre smitteoppsporing. Vaksinasjon Vaksinasjon mot hepatitt A og B anbefales til alle msm. Rådgiving Konsultasjonen bør inneholde forebyggende rådgiving.

Menn som har sex med menn og blodgivning På grunn av økt risiko for bl. Betalingsordninger Ifølge Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege dekker Folketrygden utgifter til legehjelp, behandling og utgifter til medisiner dersom en pasient har grunn til å anta seg smittet med allmennfarlig smittsom sykdom og oppsøker lege for nødvendig undersøkelse etter smittevernloven § Forebygging En prioritert forebyggingsstrategi mot hiv blant msm de senere årene både i Norge og mange andre land har vært økt hivtesting avdekking av mørketallet i de mest risikoutsatte miljøene og rask hivbehandling av smittede for å redusere smittepresset i gruppen.

Preeksponeringsprofylakse PrEP mot hivinfeksjon Studier har vist at medikamenter som brukes i behandlingen av hivpositive også kan forbygge hivsmitte dersom man tar medikamenter før en mulig smittesituasjon oppstår. PrEP kan brukes på to måter, enten tas tabletter hver dag kontinuerlig eller  tablettene tas ved behov intermitterende: Indikasjoner for PrEP PrEP er først og fremst aktuelt for menn som har sex med menn msm og transpersoner som har hatt: Ubeskyttet analt samleie med flere partnere siste 6 måneder.

At norske gutter har felles sex i dusjen på skolen i den alderen? Og til og med analsex med hverandre før de i det hele tatt har begynt å ha sex med jentene? Nei ærlig talt for noe sprøyt. Syns ikke dere behøver å snakke dette i hjel i det hele tatt; mange åringer eksperimenterer og noen har sex. Stikk hodet inn til ham regner med han har "gjemt" seg, stakkars og fortell ham kort og greit at det er normalt å eksperimentere litt, og at dersom han er homo, så er det greit det også. For det er vel det?

Ikke mas mere på ham, og la ham komme og snakke hvis han vil selv. Dette er jo ikke verdens undergang, akkurat. You need to be a member in order to leave a comment.

Sign up for a new account in our community. Already have an account? Vi benytter cookies til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Home Familie, samliv og seksualitet Barn og familie sønn på 13 tatt på fersken med kameraten » Familie, samliv og seksualitet » Barn og familie. Endringer på moderatorteamet fremover. Sign in to follow this    Followers 1.

Octavia   8. Report post  ·  Posted June 21, Kanskje gutten deres har blitt en del av noe han ikke synes er så ok egentlig? Bare en tanke dere kan ha i bakhodet når dere snakker med ham.

Share this post Link to post Share on other sites. Guest Gjesta   0 0. Hva er full akt? Trettenåringer er trettenåringer, og skjønner ikke helt konsekvensene.

Guest Homo   0 0. Hadde det vert så ille da? Guest Elfrida   0 0. Guest Gjest   0 0. Guest gjest1   0 0. Nå nei, du,  dette går jeg ikke med på. Men; analsex en hel klasse med gutter på 12??? Guest Miloine   0 0. Å påstå at det du her beskriver er normalt, ja da er du virkelig langt ute på jordet.

Guest Mannlig gymlærer   0 0. Har dere fått snakket sammen? Guest EvaL   0 0. Guest Tomine-   0 0. Forstår at dette er litt pinlig, men tenk på at det er ti ganger så pinlig for ham som for dere.

Create an account or sign in to comment You need to be a member in order to leave a comment Create an account Sign up for a new account in our community.

Register a new account. Sign in Already have an account?

. Utro dating bøsse male escort sweden

Homo swinger massage best escort oslo

Det var vanskelig å tro noe annet når det ikke står i skolebøkene, sier Annekine, som håper det i nye utgaver av skolens naturfagsbøker er et mer nyansert syn på homofili. Dette er et emne det fortsatt er mye taushet rundt. Det er viktig å lære å akseptere forskjeller, sier hun. Åse Røthing mener læreplaner og lærebøker er interessante tidsvitner, som til enhver tid gjenspeiler storsamfunnets perspektiver og holdninger, og viser hvordan samfunnet endrer seg. Første gang homoseksualitet ble omtalt i en norsk læreplan var i , to år etter at sex mellom menn ble avkriminalisert.

Etter at Partnerskapsloven ble innført i , har læreplanene slått fast at heteroseksualitet og homoseksualitet skal likebehandles i skolens undervisning.

Men i praksis er det store variasjoner både i lærebøker og undervisning, sier hun. Skolene velger selv hvilke lærebøker de vil bruke i undervisningen. De aller fleste skoler bruker ett av fire læreverk for naturfag for ungdomstrinnet. Professoren kritiserer ikke først og fremst lærebokforfatterne, men forlagene som ikke kvalitetssikrer tekstene godt nok. Forlagene tenker at de har gjort sitt i henhold til læreplanens kompetansemål, for bøkene skriver om «seksuelle orienteringer».

Men tolkningen gjør at det bare skrives om forelskelse og identitet. Det er påfallende at alt som handler om «seksuell praksis» kun handler om heterosex, sier hun. Stortingsrepresentant for Ap, Anette Trettebergstuen, er åpent lesbisk. Hun tror Røthings analyse stemmer, og mener skolen må bli flinkere til å normalisere homofili og homofamilien gjennom å naturlig omtale dette i bøker og undervisning. Holdninger til homofile og lesbiske skapes fra barnsbein av, og skolen er en enormt viktig arena for utvikling av holdninger, sier hun.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne Frp har fått mye pepper for et utspill på Twitter i , der hun lurte på om «det er helt greit at barnehagene leser homoeventyr for små barn? I en e-post til Dagsavisen skriver hun at hun er opptatt av at skolen skal bidra til å skape gode holdninger blant barn og unge, og viser til at dagens likestillingslov stiller krav til innholdet i læremidlene i skolen, og at de skal «bygge på likestilling uavhengig av kjønn».

I den forbindelse vil vi vurdere om det er behov for endringer i læremidlene for å motvirke diskriminerende holdninger. Skolen er viktig for å skape gode holdninger hos barn og unge, skriver hun. Forlagsdirektør i Gyldendal undervisning, Ulv Pedersen, syns professor Åse Røthing har gode poeng, og at «dette er en kronikk vi leser med interesse». Påstanden om for dårlig kvalitetssikring og lite bruk av konsulenter for å gi en best mulig faglitteratur er han derimot ikke enig i.

Rundt seksualitet er det ulike oppfatninger, og vi bruker mer konsulenter her enn på andre temaer, nettopp fordi vi ønsker å framstille dette området balansert, skriver Pedersen i en e-post til Dagsavisen. Gyldendals naturfagbok Eureka 9 fra tar utgangspunkt i hva læreplanen i faget sier.

I første rekke forholder vi oss til læreplanen, hvor det ikke står noe eksplisitt om hvordan seksuell aktivitet skal beskrives.

Det vi har skrevet om heterofilt samleie er nok mer knyttet til selve forplantning, skriver Pedersen. Det rulles på en stiv penis, før penis blir ført inn i skjeden. Kondomet fanger opp sæden, slik at sædcellene ikke kommer inn i skjeden. Det må være på under hele samleiet. Det er viktig å gripe fast i kondomet, slik at det ikke glir av når penis trekkes ut av skjeden». Dette slimet har en viktig funksjon. Det skal smøre veggene i skjeden slik at de blir glatte.

I tillegg vil skjedeveggen bli mer tøyelig. En stiv penis vil da lettere kunne trenge inn. Når en mann er seksuelt opphisset, pumpes det blod inn i dette vevet. Det svulmer opp og blir hardt, og penis reiser seg. Andre ganger dreier det seg om langvarige forhold og forelskelser noen ender opp som homofile, noen som heterofile og noen noe midt i mellom.

Selvfølgelig er det en del gutter som aldri er en del av dette mitt inntrykk er blant annet at mange homofile gutter trekker seg unna , men å si at gutter ikke "holder på sånn", er direkte feil. Det syntes jeg også, men når jeg har fått "de samme" historiene fortalt om igjen og om igjen av ulike personer gjennom mange, mange år så må jeg jo tro på det. Utstrakt eksperimentering på slutten av barneskolen og gjennom ungdomsskolen? Aldri i verden om det er tilfellet.

I den alderen er man sjenert og tørr knapt dusje med de andre guttene Felles bruk av porno ja Noen ganger to gutter, andre ganger flere, helt opp til alle guttene i klassen i dusjen etter gymmen Noen har klart å lure deg veldig godt. Dette med at gutter i tenårene sitter å runker felles for å se hvem som kommer først eller spruter lengst er er bare tull. Jeg er gutt selv, jeg har flyttet og bodd mange steder i barndommen og ungdommen, og på ingen av miljøene jeg har vært en del av på alle disse stedene har det fungert slik du beskriver.

Nå var du vel litt ivrig med tolkningene dine her. Nei, jeg har aldri hørt om akkurat det du spør om her, og tviler på at det er særlig vanlig nei. Du valgte nå det mest "ekstreme" av alt også, da.

Men det er overhode ikke uvanlig at gutter på 12 eksperimenterer seksuelt med hverandre, det er ikke direkte uvanlig at gutter fra den alderen og oppover eksperimenterer med analsex med hverandre og det er ikke uvanlig med voldsomme fellesonaneringer i f. Mye av det andre du skriver er jeg enig med deg, men Da bør jeg kanskje gå utifra at alle mine kamerater og de flere hundre guttene jeg har fått dette fortalt fra i jobbsammenheng lyver, mens du har oversikten over alle norges tenåringsgutter gjennom tidene og eier den hele og fulle sannhet.

Dette er bare tull! Fatter ikke hvor slike oppfattninger kommer i fra. Jeg har vært gymlærer i norsk ungdomsskole i snart 30 år, og aldri kommet over en slik situasjon. Lurer på hvordan det går med trådstarter og familien, jeg. Håper situasjonen ikke er like pinlig lenger.

Reager på nøyaktig samme måte som om det var en jente han ble tatt på fersken med bortsett fra graviditetspraten. At norske gutter har felles sex i dusjen på skolen i den alderen? Og til og med analsex med hverandre før de i det hele tatt har begynt å ha sex med jentene?

Nei ærlig talt for noe sprøyt. Syns ikke dere behøver å snakke dette i hjel i det hele tatt; mange åringer eksperimenterer og noen har sex. Stikk hodet inn til ham regner med han har "gjemt" seg, stakkars og fortell ham kort og greit at det er normalt å eksperimentere litt, og at dersom han er homo, så er det greit det også. For det er vel det? Ikke mas mere på ham, og la ham komme og snakke hvis han vil selv.

Dette er jo ikke verdens undergang, akkurat. You need to be a member in order to leave a comment. Sign up for a new account in our community. Already have an account? Vi benytter cookies til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.

Home Familie, samliv og seksualitet Barn og familie sønn på 13 tatt på fersken med kameraten » Familie, samliv og seksualitet » Barn og familie. Endringer på moderatorteamet fremover. Sign in to follow this    Followers 1. Octavia   8. Report post  ·  Posted June 21,

Sex på skolen homo norske sex gutter