Norske homoseksuell menn

norske homoseksuell menn

I dette bildet var transperspektivet og bifile sin situasjon vanskeleg å inkludere i rettigheitskampen då desse gruppene synleggjorde glidande overgangar innanfor kjønn og seksualitet. Med likestilling som argument blei partnarskapslova vedtatt i Lova gav ekteskapsliknande rettar for homofile og lesbiske, og blei vedtatt etter langvarig lobbyverksemd. Til tross for at ekteskapet lenge hadde vore ein kontroversiell storleik i homobevegelsen, blei utbetring av partnarskapslova sine manglar ein hovudsak utover og talet.

I vedtok Noreg kjønnsnøytral ekteskapslov, som i tillegg til ekteskapsrettar gav rett til adopsjon og kunstig befruktning for lesbiske. Med det var heterofilt og homofilt samliv likestilt ved lov, og med det eit viktig hovudmål nådd for homobevegelsen. Utover talet kom omgrepet skeiv i bruk som identitetsmarkør. Ved å definere seg som skeiv tek ein avstand til normative forventingar knytt til kjønn og seksualitet, og legg mindre vekt på å feste seg til ein identitet som homofil og lesbisk.

LLH debatterte å nytte omgrepet skeiv i organisasjonsnamnet, men det skapte reaksjonar hos medlemmar som ønska å definere seg klart som homofile eller lesbiske. I namnevalet er det tydeleg at det politiske området er kraftig utvida i høve til homobevegelsen sin tradisjonelle kamp for homofile og lesiske, samt at det er rom for ulike former for identitetspolitikk og erfaring i den moderne homobevegelsen.

Foreslå endringer i tekst. Foreslå bilder til artikkelen. Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet. Store norske leksikon Samfunn Inkludering og rettigheter Likestilling og diskriminering Homobevegelse Innhold Skandalisert og marginalisert homoseksualitet Homobevegelsen blir til Forsiktig og diskret identitetspolitikk Ut av skapet Krig mot § Partnarskap og ekteskap Les mer i Store norske leksikon Eksterne lenker Litteratur.

Generalsekretær i Det Norske Forbund av , Karen-Christine Kim Friele , avbildet med et hefte som omhandler straffelovens paragraf om homofili. Paragrafen ble opphevet i DNFs «første brosjyre» Frå forbod mot homoseksualitet til lovregulering av homofilt samliv, artikkel hos Norgeshistorie. Anderssen, Norman, and Tone Hellesund. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Bergen, Om hvordan den nye norske kvinnebevegelsen satte intimitet på dagsordenen.

Da det personlige ble politisk. Scandinavian Academic Press, , side Kapitler fra singellivets historie. Et portrett av Kim Friele. Frå synd til sjukdom? Konstruksjonen av mannleg homoseksualitet i Norge, Masteroppgave i historie, Universitetet i Bergen, Homoseksualitet i norsk psykiatri og psykologi frå slutten av talet til Doktorgradsavhandling, Universitetet i Bergen, Diskré homoliv i Norge Norstedts akademiska förlag, Rydström, Jens og Mustola, Kati.

Homosexuality and Criminal Law in Scandinavia Aksant Academic Publishers, Foreslå endringer i tekst Foreslå bilder til artikkelen Kommentarer Ditt innspill Avbryt. Men det finnes relativt mange tilfeller da paragrafen ble brukt mot menn som hadde seksuell omgang med dyr, det som også ble kalt bestialitet. Det er funnet over 80 slike saker etter Hva kvinner gjorde, var staten ikke opptatt av. Det var ikke til­fellet for menn.

Likevel kjenner man kun til to saker før hvor mannlig homoseksualitet ble etterforsket. Den ene saken man kjenner, er fra Valdres i En offiser hadde brukt sin myndighet til å tvinge soldater under sin kommando til legemlig om­gjeng­else på «sodomie maner». Det ble holdt avhør, men offiseren hadde rømt til utlandet. Hans kone, som tilhørte adelsliten  i Norge, fikk innvilget skils­misse, og saken ble raskt dysset ned. Det ble ingen rettssak.

Den andre er fra Kragerø i Den tiltalte var sagdrengen Aron Åsulsen, som flere beskyldte for usømmelig tilnærminger og for å være skyldig i «dend sÿnd som icke burde nefnes». Flere av vitnene mot Åsulsen trakk frem trolldom  for å forklare hans han­d­lin­g­er. Flere vitner hevdet at Aron hadde hatt seksuell omgang med dem. En sa at da de hadde vært på en seter for å slå gresset, så hadde Aron foreslått at de skulle lyske plukke lus av hverandre. Vitnet hevdet at da det var Arons tur, forsøkte han å ha seksuell omgang med ham og tok «hæn­der­ne og hofvedet udj boxerne, og tog efter Hans Hemmelighed, og fich fat der paa med munden».

Også andre vitner ble avhørt, men deres forklaringer var mer uklare, og det er usikkert hva som egentlig hadde skjedd. En som hadde arbeidet sammen med Aron Åsulsen, klaget over den «bestilling [Aron] hafde med hans Le­ge­me om Natten».

Aron selv innrømmet det som hadde skjedd, og sa at han hadde gjort det siden sin ungdom, og at han rett og slett ikke klarte å holde seg. Hvis han ikke gjorde det, så skalv han «som et Espeløf» eller sprellet «som en fisch». Han kan ikke ha hatt det lett opp gjennom ung­dom­men og sa selv også at han så på dette som en byrde. Selv om de moderne begrepene homoseksualitet eller homofili ikke ble nevnt eller brukt i denne saken, så er det tydelig at byfogden mente at Aron Åsulsen hørte til en spesiell type mennesker.

Hans handlinger ble kon­sek­vent omtalt som «dette U-teerlige væsen», og i en redegjørelse til sine foresatte skrev byfogden at dette «synes at hafve vert en slægt af dend synd som icke burde nefnes».

Dette er også et eksempel på for­ti­elses­po­li­tik­ken omkring slike handlinger. Saken om Aron Åsulsen endte med at han ble pisket, kakstrøket , med 29 slag av bøddelen, brennmerket og forvist fra byen. Dommen viste ikke til noen lovparagraf. Aron var på en måte heldig som slapp dødsstraff. Det er to muligheter: Slik unn­gikk man oppstyret en offentlig henrettelse ville medføre.

. mar Aktuelt problem - Spørsmålet om homoseksualitet bør NOVA gjennomførte i en undersøkelse av homofile og lesbiskes levekår i Norge. Prevalenstallet for selvmordsforsøk blant unge homofile menn. sep Norske homofile fikk strengere straff om de var sammen med klart å spore opp 15 norske menn som ble dømt for homoseksuelle forhold med. apr Homoseksuelle handlingar mellom menn var lenge godt skandalestoff i norsk presse, medan seksuelle handlingar mellom kvinner i større grad.

Norske homoseksuell menn

MASSASJE OSLO HAPPY ENDING BØSSE STRIPPER KRISTIANSAND

OSLO THAI MASSASJE VIOLA HOMOSEKSUELL ESCORT

Antallet dømte gikk faktisk litt ned under krigen. Scholars, students, artists and activists are invited to participate in the fourth conference of the network Feminist Philosophy: Myndighetene la seg mer på en "fortielseslinje", slik at folk ikke skulle lære om dette, sier Hans W. Hun var oppmerksom på problematikken allerede da spørreskjemaene til Ung i Norge skulle utformes. Det er denne "diskresjonslinjen" Hans W. Det ble ikke noen lovendring i Norge, usikkert av hvilken grunn.